نوشته‌ها

بارنامه

بارنامه چیست؟

بارنامه بارنامه که به اختصار BL یا BOL خوانده می‌شود (از عبارت انگلیسیBill Of Lading)، سندی است که توسط شرکت حمل صادر می‌گردد. صدور این سند به معنی این است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته شده‌است. بارنام…