نوشته‌ها

اتوبار تهران | باربری تهران

اتوبار شهرک ژاندارمری,باربری شهرک ژاندارمری

تاریخچه شهرک ژاندارمری زمین‌های این شهرک که عمدتاً قطعات ۳۰۰ و ۴۰۰ متری هستند، در زمان حکومت محمدرضاشاه پهلوی  به افسرها و درجه داران ژاندامری تهران واگذار شده بود؛ که پس از انقلاب ایران به مردم عادی فروخته شد. موقعیت…